Trajecten

Trajecten

Deze pagina biedt een overzicht van de Gentse duurzaamheidskwesties waarrond de Stadsacademie transdisciplinaire trajecten opzet. Trajecten worden opgezet wanneer er een team van zowel academische als maatschappelijke partners kan worden gevormd en wanneer het thema als urgente kwestie in de stad Gent of aan de Universiteit Gent leeft. Trajecten lopen over meerdere academiejaren heen om de kwestie grondig te verkennen en gedegen kennisontwikkeling mogelijk te maken. Binnen ieder traject vinden uiteenlopende activiteiten plaats. In de meeste trajecten staan masterproefateliers en ander studentenonderzoek centraal. De output (masterproeven, verslagen etc.) verschijnt onderaan ieder traject en onderaan iedere activiteit.