Ruimte voor zorg

Ruimte voor zorg

Traject
Ruimte voor zorg
Inhoudelijke reacties of vragen griet.roets@ugent.be

Situering
Internationale en Europese richtlijnen en verdragen bepalen dat overheden een publieke verantwoordelijkheid dragen om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben als volwaardige burgers te laten participeren in het maatschappelijk leven. De-institutionalisering, of de afbouw van instituties, wordt internationaal gekaderd als een belangrijke hefboom om deze doelstelling te realiseren. Op die manier wil men komen tot de substantiële realisatie van de rechten en inclusie voor zorgafhankelijke burgers. De-institutionalisering fungeert daarnaast als een sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk in Vlaanderen. Tot slot heeft de-institutionalisering ook een ruimtelijke dimensie en gaat het gepaard met een grootschalige transformatie opgave van de ruimte voor zorg.