Ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid

Ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid

Traject
Ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid

‘Bereikbaarheid’ is een begrip dat in beleidsvisies op allerhande bestuurlijke en geografische schaalniveaus wereldwijd een steeds prominentere rol lijkt te krijgen. Daarnaast zijn er ook vele interpretaties van het begrip mogelijk. Bereikbaarheid – of breder, toegang – gaat verder dan het fysiek kunnen bereiken van locaties, maar handelt ook over kansen, barrières en onrechtvaardigheid.