Plaats voor landbouw in de stadsrand

Plaats voor landbouw in de stadsrand

Traject
Plaats voor landbouw in de stadsrand
Inhoudelijke reacties of vragen info@destadsacademie.be

In dit traject ondervragen we het stedelijk beleid vanuit het perspectief van de duurzame landbouw. In het stedelijk beleid valt landbouw vooral op in afwezigheid. In de tegenstelling tussen stad en platteland, hoort landbouw niet thuis in de stad. De recente aandacht voor stadslandbouw, ook in Gent, heeft alvast de verdienste om deze stereotype tweedeling te doorbreken en maakt ook duidelijk dat stedelijk voedselbeleid zich niet hoeft te beperken tot discussies rond duurzame consumptie. Maar tegelijk vult het stadslandbouwparadigma de herwonnen ruimte voor stedelijke voedselproductie vooral in de kieren van de bestaande stad: op daken, in het publiek domein, op brownfields, en op restpercelen hier en daar. In dit traject draaien we het beeld om en gaan we op zoek naar een stedelijke visie op landbouw, een visie waar de stad zich naar kan vormen eerder dan andersom.

Het uitgangspunt van dit traject is dat de huidige manier van verstedelijken, in Gent en elders, duurzame voedselproductie uitsluit en systematisch verplaatst naar elders. Een duurzaam stedelijk voedselsysteem veronderstelt in dit perspectief een reorganisatie van de stad. Dit standpunt is de aanleiding om de stad te ondervragen vanuit het perspectief van de duurzame landbouw.

Activiteiten, Onderwijs & Onderzoek

Gentse gronden sessie III: Grond is macht

Gentse gronden sessie III: Grond is macht

13 juni 2024, vanaf 19u
Abdijrefter STAM (Godshuizenlaan 2, Gent)
Gentse gronden sessie II: Grond is voedsel

Gentse gronden sessie II: Grond is voedsel

16 mei 2024, vanaf 19u
Abdijrefter STAM (Godshuizenlaan 2, Gent)
Gentse gronden sessies I: Grond is landbouw

Gentse gronden sessies I: Grond is landbouw

18 april 2024, vanaf 19u
Abdijrefter STAM (Godshuizenlaan 2, Gent)
Doctoraatsverdediging Hans Vandermaelen

Doctoraatsverdediging Hans Vandermaelen

donderdag 2 februari 2023, 16:15
Auditorium Vandenhove, Rozier 1, 9000 Gent
Stadsacademiesessie Het Gentse voedselvraagstuk en zijn paradoxen

Stadsacademiesessie Het Gentse voedselvraagstuk en zijn paradoxen

dinsdag 30 april 2019, 14:00
Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 31