Vernieuwing van de stadsvernieuwing

Vernieuwing van de stadsvernieuwing

Traject
Vernieuwing van de stadsvernieuwing
Inhoudelijke reacties of vragen info@destadsacademie.be

Voor vele duurzaamheidsuitdagingen wordt naar de stadsvernieuwing gekeken. In steden liggen kansen om de duurzaamheidstransitie te versnellen en op een collectieve leest te schoeien. Maar in de stad komen problemen ook samen. De tegenstelling tussen klimaatdoelstellingen en sociale vraagstukken staan er op scherp. Hoewel de stad Gent de afgelopen jaren kan terugkijken op de realisatie van een aantal bijzondere stadsvernieuwingsprojecten, is zij er net als andere steden nauwelijks in geslaagd om op structurele wijze het aftandse patrimonium te vernieuwen. Er kwamen bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, maar de krotten zijn blijven staan. Dit traject wil bijdragen aan de vernieuwing van de stadvernieuwing die nodig is in het licht van de noodzakelijke duurzaamheidstransitie.

Stadsvernieuwing grijpt in de bestaande stedelijke structuur in. Het is een gecontesteerd project, niet in het minst omdat het in het verleden vaak gelijk stond met afbraak, met kaalslag, met overheidsgestuurde speculatie. Op de harde stadsvernieuwing uit de jaren 60 en 70, volgde, na protest, een traditie van behoedzaam stadsherstel, ingebed in een participatief overleg met de buurt. Vandaag is de discussie over een meer ingrijpende stadsvernieuwing terug, zeker nu we ook naar de 20e-eeuwse stadsrand kijken, waar het niet over de vernieuwing van een reeds geconsolideerde stad gaat, maar over verdichting en het delen van de stad met meer mensen, het doorbreken van autoafhankelijkheid, ontharden, groen-blauwe netwerken, enz.

Bescheidenheid is geboden. De impact van stadsvernieuwing is beperkt. Het succes dient te worden afgemeten niet alleen aan individuele projecten, maar ook aan het vermogen om de bestaande dynamiek van burgerbewegingen, nieuwe ondernemers, bewoners en bezoekers van de stad te capteren en te richten. Een vernieuwde stadsvernieuwing is er een die aansluiting vindt bij de verandering die op handen is en het collectieve vermogen van de stad versterkt om met de nieuwe stedelijke kwesties om te gaan en er sociaal rechtvaardige oplossingen voor te bedenken.