Transdisciplinariteit

Transdisciplinariteit

Binnen de Stadsacademie staat (ervaring opbouwen met) transdisciplinair werken centraal. De Stadsacademie is georganiseerd als een collectief leerplatform waar academische actoren (onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende faculteiten) en maatschappelijke actoren (zoals beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgercollectieven, bedrijven, UGent medewerkers) samenwerken in uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheidskwesties. In stadsacademiesessies, masterproefateliers, relevante opleidingsonderdelen, onderzoeksprojecten, en publieke evenementen werken transdisciplinaire teams samen rond probleemdefinities, mogelijke oplossingen of strategieën, experimenten, en opschalingsinitiatieven.

Op deze pagina delen we relevante documenten over onze ervaringen met transdisciplinair werken.