Onderzoeksproject Kader voor sociaal-ruimtelijke stadsvernieuwing

Onderzoeksproject Kader voor sociaal-ruimtelijke stadsvernieuwing

maart 2021-februari 2023

Onderdeel van het traject Vernieuwing van de stadsvernieuwing
Partner(s): KULeuven P-PUL, Stad Gent (dienst beleidsparticipatie), Stad Gent (dienst stedelijke vernieuwing)
Met de steun van: Stad Gent
Inhoudelijke reacties of vragen: jan.vanhoof@kuleuven.be

De stadsacademie ondersteunt de stad in haar ambitie om de sociaal-ruimtelijke dimensie van stadsvernieuwing te versterken. Ondanks de groeiende aandacht voor de sociale dimensie van stadsvernieuwing en de uitgesproken wens om een meer mensgerichte planning na te streven, blijft de fysiek-ruimtelijke framing van stadsvernieuwing dominant. Om sociaal-ruimtelijke opgaves gecontextualiseerd te identificeren op basis van historische en maatschappelijke uitdagingen in specifieke buurten, is niet alleen meer onderzoek nodig naar dynamieken op het terrein, maar ook een betere verankering van die werkwijze in het beleid en opdrachtgeverschap. In een eerste fase van deze opdracht wordt een kader uitgewerkt voor voorbereidende studies in Sluizeken-Tolhuis-Ham en de Bloemekenswijk.

Het kernteam in dit onderzoek bestaat uit: Jan van Hoof (KULeuven), Griet Roets (UGent), Hans Leinfelder (KULeuven), Michiel Dehaene (UGent), Liesbeth Bultinck (Dienst stedelijke vernieuwing), Maurits Vandegehuchte (programmaregisseur stad Gent), Iris Van den Abbeel (programmaregisseur Stad Gent), Pascal De Decker (KULeuven), Karen Leyman (wijkregisseur Sluizeken-Tolhuis-Ham), Bieke Verplanken (Sociaal regisseur Stad Gent), Karolien Lecoutere (Wijkregisseur Bloemekenswijk), Bjorn Denaert (Sociaal regisseur Stad Gent)