Duurzame stadsontwikkeling in Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke metamorfose van een stationsbuurt

Duurzame stadsontwikkeling in Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke metamorfose van een stationsbuurt

Output - Rapport

Op basis van dit project werd een rapport uitgewerkt met aanbevelingen die allerlei maatschappelijke actoren zich kunnen toe-eigenen. Dit kan worden gedownload via:

Duurzame stadsontwikkeling in Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke metamorfose van een stationsbuurt [show-file-size file_url=""]