Masterproefatelier Stadsvernieuwing in de Gentse Bloemekenswijk

Masterproefatelier Stadsvernieuwing in de Gentse Bloemekenswijk

Academiejaar 2022-2023

Onderdeel van het traject Vernieuwing van de stadsvernieuwing
Docent(en): Michiel Dehaene en Thomas Block (coördinatie), Hebe Van Laethem (UGent - Stadsacademie), Karolien Lecoutere en Iris Van den Abbeel (Stad Gent)
Student(en): Renée Vermeulen, Janne Gheyle, Amaury Henderick, Zara Lobst en Linus Vermeulen
Inhoudelijke reacties of vragen: thomas.block@ugent.be

Experimenten in de publieke ruimte en transformatieve perspectieven

Binnen dit masterproefatelier willen we een inter- en transdisciplinaire context creëren om nieuwe aspecten rond stadsvernieuwing te verkennen, meer bepaald door een focus op experimenten in de publieke ruimte (gelinkt aan duurzame mobiliteitstransities) en/of transformatieve perspectieven. Door de publieke ruimte in de Gentse Bloemekenswijk centraal te stellen wordt getracht een gemeenschappelijke doorsnede te creëren. De strijd om de publieke ruimte is in deze wijk voelbaar, zowel over de vierkante meters (bv. wat moet waar allemaal worden ingepast?) en de financiële middelen (bv. is de verdeling rechtvaardig?) als over het beheer (bv. wie neemt de verantwoordelijkheid over wat?) en het gebruik (bv. wie claimt wat?). In dit atelier kunnen we onder meer de impact van vervoersmodi in deze publieke ruimte herdenken, experimenten rond plekken en/of doelgroepen verkennen, mogelijkheden van alternatieve wereldbeelden, mens-natuurrelaties of ‘theories of change’ onderzoeken, etc. Het huidige Gentse stadsbestuur heeft zich geëngageerd om in deze legislatuur een agenda op te maken voor een nieuw stadsvernieuwingsproject dat door een volgende legislatuur moet worden uitgewerkt. Dit atelier kan lopende discussies voeden en hoopt te kunnen bijdragen aan de duurzame herontwikkeling van de Gentse Bloemekenswijk?