Masterproefatelier Publieke landbouwgronden als beleidsinstrument

Masterproefatelier Publieke landbouwgronden als beleidsinstrument

Output - Masterproeven

Jolien van Twembeke en Thibault Devlies (duothesis) (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur).
Atlas en verkenning van een agroecologische stedenbouw in de Gentse stadsrand: case Vinderhoutse Bossen en Rodeland

Pablo ruiz Naime (Master of Science in Conflict and Development Studies).
The meaning of public land for the Flemish peasantry: Lessons drawn from the positioning of Flemish peasants on the recent cases of land privatization

Bo Billiet (Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning).
Plaats voor landbouw in de Gentse stadsrand: een scan van het stedelijk openruimtebeleid