Gentse gronden sessie III: Grond is macht

Gentse gronden sessie III: Grond is macht

13 juni 2024, vanaf 19u
Abdijrefter STAM (Godshuizenlaan 2, Gent)
Inschrijven

Onderdeel van het traject Plaats voor landbouw in de stadsrand
Spreker(s): Filip De Rynck (UGent), Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent) en Sarah De Boeck ('De essentiële economie'), moderatie Jeroen Adam (UGent)
Partner(s): Stadsacademie, ILVO, STAM
Inhoudelijke reacties of vragen: lotte.christiaens@ugent.be

Gent is een grootgrondbezitter. Het OCMW van Gent erfde bij haar oprichting duizenden hectares plattelandsgrond van haar voorgangers. Vandaag blijft nog 1.800 ha over, waarvan het overgrote deel landbouwgrond net buiten Gent. Wat is de toekomst van de Gentse Gronden? Welke rol kunnen ze spelen in de stedelijke uitdagingen van de 21ste eeuw? De Stadsacademie, ILVO en STAM slaan naar aanleiding van de expo Gentse Gronden de handen in elkaar en organiseren drie Gentse Gronden Sessies waarin we op zoek gaan naar antwoorden op deze toekomstvraag. Kom je mee luisteren, debatteren en dromen?

Gentse Gronden Sessie III – Grond is Macht

De Gentse Gronden werden eeuwenlang opgebouwd, beheerd en beschermd. Het is opmerkelijk dat ze zo lang publiek bezit bleven, ook al wijzigde de samenleving drastisch. Gentse instellingen hadden goede redenen om hun grondposities rond de stad te beschermen. Tijdens de laatste decennia werden vele gronden verkocht om andere beleidsdoelen te financieren. Pas sinds enkele jaren worden daar opnieuw vraagtekens bij geplaatst. Welke rol kunnen de Gentse Gronden spelen in de vele uitdagingen waar Gent deze eeuw mee geconfronteerd wordt? Is de ligging van vele Gentse Gronden buiten Gent een zwakte of een kans? Hoe kunnen de Gentse Gronden op korte én op lange termijn vruchten afwerpen?

Welkom vanaf 19u

19u30 Intro ‘Grond is macht’ door Hans Vandermaelen (ILVO/UGent)
• Hans is ruimtelijk onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en gastprof verstedelijking, landbouw en voedsel aan de UGent. Hij cureerde samen met Esther Beeckaert (STAM) de expo Gentse Gronden.

20u00 Gesprek met…
Filip De Rynck is emiritus hoogleraar bestuurskunde aan de UGent en kent het functioneren van de overheid en lokale besturen in het bijzonder als zijn broekzak
Philippe Van Wesenbeeck staat aan het roer van de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning van de stad Gent en weet als geen ander dat de ruimtelijke structuur van Gent niet ophoudt aan de gemeentegrens
Sarah De Boeck schreef met het boek ‘De essentiële economie’ een belangrijke wake-upcall over de herwaardering van essentiële delen van onze economie en de nood aan een sociaal-ecologische transitie
Jeroen Adam is professor rurale sociologie aan de UGent en modereert het gesprek

21u00 Publieksvragen

21u45 Einde