Doctoraatsverdediging Hans Vandermaelen

Doctoraatsverdediging Hans Vandermaelen

donderdag 2 februari 2023 om 16:15
Auditorium Vandenhove, Rozier 1, 9000 Gent

Onderdeel van het traject Plaats voor landbouw in de stadsrand
Inhoudelijke reacties of vragen: hans.vandermaelen@ugent.be

Hans Vandermaelen verdedigde met succes zijn doctoraatsonderzoek op 2 februari: ‘Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility’.
Dit onderzoek werd ontwikkeld in samenwerking tussen de Universiteit Gent en ILVO en was deel van het JPI SUGI funded project Urbanising in Place. Het doctoraat kadert de reproductie van bodemvruchtbaarheid als een maatschappelijke opdracht die in een verstedelijkte samenleving tot de collectieve verantwoordelijkheid behoord en door de stedelijke samenleving ondersteund en omkadert moet worden. Het doctoraat verkent concreet de relatie tussen de autonomie van de agro-ecologische landbouw en de afhankelijkheid van het verstedelijkt landschap waarin die landbouw zich moet ontwikkelen. Het doctoraat verkent vervolgens de potentiele rol van een stedelijk publieke grond beleid ter ondersteuning van bodemvruchtbaarheidsreproductie en een transitie naar een agro-ecologische landbouw.
Publicatie

In de pers:
Publieke grond onderbenutte motor voor landbouwtransitie | apache
OCMW's zetten landbouwgrond in de uitverkoop | De Tijd
‘De relatie tussen verstedelijking en voedselproductie is in veel opzichten onhoudbaar’ | De Landgenoten