Lunchtalk #2 Experimenteren voor leefbare straten

Lunchtalk #2 Experimenteren voor leefbare straten

Output - Fotogalerij

Op woensdag 18 mei organiseerde het traject ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid de tweede lunchtalk van een reeks maandelijkse lunchtalks voor een breed publiek. In deze talk was het onderwerp “Experimenteren voor leefbare straten”. Drie Vlaamse voorbeelden werden toegelicht door trekkers van deze projecten. Hanne Geutjens gaf ons meer informatie over de Leefstraten in Gent, Suzanne Ryvers presenteerde de specifieke invalshoek van ‘Verover De Straat’ in Leuven en Naomé Carmeliet introduceerde het project ‘Even uit de vaart’ in Wachtebeke. Hoewel de drie projecten een gelijkaardige problematiek behandelen, namelijk straten meer ‘leefbaar’ proberen maken, wordt de focus toch steeds anders gelegd. In de Leefstraten staat het sociale aspect centraal, ‘Verover de Straat’ focust op (deel)mobiliteit en ‘Even uit de vaart’ stelt verkeersveiligheid vooraan. In het panelgesprek na de discussies werd er dan ook nog verder ingegaan op elementen zoals upscaling van dergelijke projecten, de te bereiken doelgroepen en hoe om te gaan met buurtbewoners die verschillende belangen hebben op het vlak van mobiliteit. Enkele sfeerfoto’s!