Lunchtalk #1 Nils Stockmann: over het snijvlak tussen globale ambitie en lokale uitdagingen

Lunchtalk #1 Nils Stockmann: over het snijvlak tussen globale ambitie en lokale uitdagingen

Output - Fotogalerij

Op woensdag 30 maart organiseerde het traject ‘ongelijkheid in mobiliteit/bereikbaarheid’ de eerste van een reeks maandelijkse lunch talks voor een breed publiek. In deze eerste talk maakte politieke wetenschapper Nils Stockmann de balans op van enkele spraakmakende Gentse mobiliteitsinnovaties die op lokale schaal voor controverse zorgen, terwijl ze vanuit internationaal oogpunt luid toegejuicht worden. Vertrekkende vanuit de cases van het circulatieplan en de lage emissiezone presenteerde Nils de resultaten van zijn sociaalwetenschappelijk onderzoek naar deze verschillende schaalniveaus van beleidsvoering en hoe deze elkaar ontmoeten en beïnvloeden in de gedeelde ambitie om richting een duurzaam stedelijke mobiliteitssysteem te evolueren. Meer specifiek zoomde hij in op het discours en de normen achter de Gentse mobiliteitstransitie en besprak hij deze in het licht van wat op Europees niveau beweegt, met als belangrijkste tendens de Europese Green Deal en de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De inzichten uit dit onderzoek werden nadien afgetoetst en bediscussieerd met de deelnemers aan het gemodereerd panelgesprek (Kris Helincks van Stad Gent, Esther De Ryck van Autodelen.net en Patrick Auwerx van Mobiel21) en het actieve publiek (met studenten, Stad Gent, Netwerk Duurzame Mobiliteit, UGent, VUB, Veneco en vele anderen).