Met andere ogen kijken naar onze stad – Studenten doen ons nadenken over onze werking

Met andere ogen kijken naar onze stad – Studenten doen ons nadenken over onze werking

Output - Verslag

English below “Met 80.000 studenten en onderzoekers is er aan knappe koppen in Gent geen gebrek. Dus waarom al die breinkracht niet betrekken bij de uitdagingen waar we als Stad – en bij uitbreiding als maatschappij – voor staan? Studente Lies Hens en directeur Dienst Wonen Hilde Reynvoet delen hun ervaringen.” Zij hebben het, onder andere, over hun ervaring binnen het masterproefatelier “wonen in diversiteit” van De Stadsacademie. In het kader van de FutureProef Award van Green Office Gent English: “With no less than 80,000 students and researchers, Ghent is home to a lot of bright minds. So why not involve all this intelligence in the challenges we face as a city – and by extension as a society? Student Lies Hens and head of the Housing Department Hilde Reynvoet share their experiences.” They talk, among other things, about their experience within De Stadsacademie’s Master Thesis Atelier Housing in Diversity. An article as part of Green Office Gents FutureProef Award.

Artikel Gentsters – Futureproef (248 KB)

https://eunivercitiesnetwork.com/news/looking-at-our-city-through-different-eyes/91/