Handbook for Strategic City-University co-operation – EUniverCities Network

Handbook for Strategic City-University co-operation – EUniverCities Network

Output - Boek

Een handboek over strategische partnerschappen tussen steden en universiteiten op Europese schaal

Wereldwijd groeit het besef dat strategische partnerschappen tussen steden en universiteiten aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor beide partijen. De grote vraag is hoe dergelijke partnerschappen met succes kunnen worden georganiseerd. Dit nieuwe handboek biedt inzichten, beste praktijken en advies voor leiders in steden en universiteiten die verder willen gaan dan “ad hoc”-projecten en de volgende stap willen zetten naar een strategisch en duurzaam partnerschap. Het handboek identificeert veelbelovende wegen, maar ook barrières en valkuilen en hoe die te vermijden. Het handboek wordt geïllustreerd door een rijke verscheidenheid aan voorbeelden uit Europese steden en geeft concreet advies over de verschillende stadia van strategische samenwerking tussen steden en universiteiten. Het handboek is mede ontwikkeld door de leden van het EUniverCities-netwerk en geredigeerd door Willem van Winden als lead-expert van het netwerk.

Op 2 december 2021 presenteerde het EUniverCities-netwerk in het Teatro Regio di Parma (Italië) met trots zijn handboek voor strategische samenwerking tussen steden en universiteiten ter gelegenheid van de viering van de 10de verjaardag van het netwerk. De inhoud van dit handboek is het resultaat van een reeks van drie online workshops die de leden op Europese schaal hebben verzameld tijdens de winter en het voorjaar van 2021, toen het door de pandemie onmogelijk was om te reizen. Daarnaast hebben alle leden van het netwerk een bijdrage geleverd met korte, beknopte casussen over hun eigen praktijken.

EUniverCities is een Europees netwerk, ontstaan in 2012, waarin 13 middelgrote steden en hun universiteiten uit 13 landen samenwerken (in zogenaamde tandems) om de samenwerking te versterken met als doel economische, sociale en technologische innovatie te bevorderen als motor voor de opbouw van slimme, duurzame en inclusieve samenlevingen. Doel van het netwerk is het uitwisselen en verspreiden van kennis, expertise en ervaring op het gebied van samenwerking tussen steden en universiteiten in heel stedelijk Europa. De Stad Gent en de UGent zijn sinds de start van het netwerk als tandem lid van EUniverCities. Sinds 2020 is ook de Arteveldehogeschool lid geworden. Zowel Stad Gent, UGent als Arteveldehogeschool hebben actief deelgenomen aan de opmaak van het handboek door deel te nemen aan de online workshops en goede praktijkvoorbeelden aan te leveren. U vindt de bijdragen vanuit Gent op blz.58-67 (De Stadsacademie) en blz.100-103 van het handboek.

Het handboek kan worden gedownload van de EUniverCities-website via deze link. De aparte bijdrage van de Stadsacademie (die tevens deel uitmaakt van het handboek) vind je via deze link.

Contacten:

https://eunivercitiesnetwork.com

eunivercities@comune.parma.it

w.van.winden@urbaniq.nl

eunivercities_handbook-strategic-city-university-co-operation (8 MB)