Sustainable urban development in Ghent Sint-Pieters: socio-spatial metamorphosis of a station neighbourhood

Sustainable urban development in Ghent Sint-Pieters: socio-spatial metamorphosis of a station neighbourhood

Output - Rapport

Op basis van dit project werd een rapport uitgewerkt met aanbevelingen die allerlei maatschappelijke actoren zich kunnen toe-eigenen. Dit kan worden gedownload via:

Sustainable urban development in Ghent Sint-Pieters: socio-spatial metamorphosis of a station neighbourhood [show-file-size file_url=""]