Masterproefatelier Wonen in diversiteit. Case Watersportbaan

Masterproefatelier Wonen in diversiteit. Case Watersportbaan

Academiejaar 2019-2020

Onderdeel van het traject Wonen in diversiteit
Docent(en): Luce Beeckmans, Thomas Block, Peter Vanden Abeele, Michiel Dehaene, Maarten Van Den Driessche, Ben Derudder
Student(en): Fien Bourgeois, Ismahen Gazdallah, Jorik De Wilde, Lara Vervaet, Lore Stuyck, Nathalie Casteels, Siebe Duthoit
Partner(s): Evelyne Deceur (programmaregisseur Watersportbaan), Wannes Degelin (Samenlevingsopbouw), Stijn Vervaet (programmaregisseur Malem), Pascal De Decker (KUL), Sien Winters (KUL), Marc Huyghebaert (Woningent), Mieke Dupont (ABC), Hans Heyse (Volkshaard), Kristof Gielen (Dienst wonen en woonraad), Michiel Hagenaars (Huuringent), Koen van der Jeught (SVK), Kobe Debosscher (Sociale dienst OCMW), Sylvia De Keyster (Dienst stedenbouw), Rudi Van Landeghem (Woongift), Els Oyaert (wijkregisseur Nieuw Gent), Leen Bonte (programmaregisseur Nieuw Gent)
Inhoudelijke reacties of vragen: luce.beeckmans@ugent.be

Hoewel zowel sociale huisvesting als het diversiteitvraagstuk de laatste tijd erg veel in het nieuws aan bod komen, zijn beiden samen tot op heden nog maar weinig verkend en al helemaal niet vanuit de architectuur en stedenbouw. Nochtans kennen de meeste grootschalige sociale huisvestingswijken die het licht zagen na WOII een bijzonder diverse bevolkingssamenstelling. Hoewel ze vaak worden geconcipieerd als wijken zonder 'sociale mix' (in de klassieke zin van inkomensmix of housing tenure mix), zijn het in realiteit de meest superdiverse stedelijke woonwijken. Bovendien werden de sociale woonwijken destijds bedacht voor een vrij homogene populatie (en als volkshuisvesting in plaats van sociale huisvesting). De cruciale vraag is dan wat deze demografische shift betekent voor deze sociale huisvestingsprojecten? Het sociaal huisvestingspatrimonium is bovendien niet enkel langzaam onaangepast aan de diversiteit aan bewoners, het is ook in slechte staat en vraagt om vernieuwing en er is nood aan extra aanbod om wachtlijsten weg te werken. Dit vraagt om het herdenken van woningtypes, om het herdenken van stedenbouwkundige modellen voor de inpassing, en om het herdenken van mogelijke instrumenten om de verbreding en diversiteit te realiseren.

In dit atelier focussen we specifiek op de sociale hoogbouwwijk Watersportbaan in Gent. De woonblokken aan de Watersportbaan werd gebouwd van 1959 tot 1965. Het modernistisch geïnspireerde urbanisatieplan voorzag de bouw van elf blokken met ca. 1.300 appartementen op slechts 14% bebouwde oppervlakte. De oost-west georiënteerde inplanting liet nog veel ruimte voor groen, recreatie en voorzieningen. Het stadsbestuur verkocht de loten bouwgrond aan zes verschillende huisvestingsmaatschappijen die actief waren in Gent: de Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, De Goede Werkmanswoning, Volkshaard, De Gentse Haard, de Oost-Vlaamse Huurderscoöperatie en de Huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen. In praktijk werden de geplande gemeenschappelijke voorzieningen beperkt gerealiseerd omwille van budgettaire redenen. Vandaag zijn de woontorens in eigendom van vier huisvestingsmaatschappijen, namelijk WoninGent, De Gentse Haard, de Volkshaard en ABC. Enkele torens waaronder ‘Dennenhof’ en ‘Rozenhof’ van de Volkshaard werden gerenoveerd in 2010, de hoogbouwtoren ‘Belvédère’ van ABC in 2015. De hoogbouwtorens van WoninGent en De Gentse Haard verkeren vandaag in een mindere staat en enkelen zullen in de nabije toekomst worden vervangen. Bovendien bestaat er tot op heden geen masterplan om de site op een meer gestructureerde manier te herdenken. In dit masterproefatelier kijken we of een verbreding en vernieuwing van het woonaanbod mogelijk is in de toekomst.