Masterproef Biodiversiteit en ontharding

Masterproef Biodiversiteit en ontharding

Academiejaar 2020-2021

Onderdeel van het traject Living Lab campus Sterre
Docent(en): Ellen Devrieze, Jan Mertens, Lander Baeten, Stephanie Schelfhout
Partner(s): Afdeling Milieu (UGent), Groendienst (UGent)
Inhoudelijke reacties of vragen: Ellen.Devrieze@ugent.be

Van beton naar naar bloemrijk grasland: hiermee experimenteren studenten, medewerkers van de UGent en onderzoekers van het labo Bos en Natuur op campus Sterre.

Dankzij de UGent groenbeheerders werd een voetpad onthard en omgevormd tot een proeftuin. Het is niet evident om na het wegnemen van stoeptegels en stabiliserende lagen een biodivers stukje groen te maken. Daarom testen we in een blokkenproef hoe je een bloemrijk grasland kan creëren op een dergelijke urbane standplaats: verschillende substraten, bloemenmengsels of lokaal hooi met bloemenzaden van de Campus Sterre.

Thesisstudent Pablo volgt het eerste jaar van het experiment op en vergelijkt met (oudere!) ingezaaide urbane bodems in Gentse parken.