Stadsacademiesessie Voedseldemocratie

Stadsacademiesessie Voedseldemocratie

donderdag 17 juni 2021 om 16:00
Campus Coupure, Gent

Onderdeel van het traject Voedseldemocratie
Docent(en): Amber Steyaert, Joost Dessein
Inhoudelijke reacties of vragen: amber.steyaert@ugent.be

Op 17 juli 2021 vond de eerste Stadsacademiesessie plaats in het kader van een nieuw traject rond voedseldemocratie in Gent.

In deze sessie verkenden we samen het concept voedseldemocratie en bekeken we wat het zou kunnen betekenen in een Gentse context.

Dit deden we aan de hand van de vier dimensies van voedseldemocratie. Voor elke dimensie bespraken de deelnemers wat er in dit verband al aanwezig was in Gent, wat het droomscenario is, welke acties en drempels er bestaan om hier te geraken en welke kennis er nog ontbreekt om de acties uit te voeren en de drempels te overkomen.

Dit zijn de vier dimensies:

Dimensie # 1 Kennis over voedsel en het voedselsysteem

Om iets te kunnen veranderen aan hun voedselsysteem hebben mensen in eerste instantie kennis nodig over de organisatie ervan. Soms zijn het organisaties zoals scholen, universiteiten, overheden, ngo’s, … die deze kennis tot bij hun brengen. Mensen kunnen echter ook zelf naar deze kennis op zoek gaan naar informatie via praktijkervaring, gesprekken, boeken, websites, …

Naast het tot zich nemen van informatie moeten mensen vanuit hun eigen ervaringen kunnen bijdragen aan de kennisvorming over hun voedselsysteem. Hierbij speelt mee dat we bepaalde personen en bepaalde vormen van kennis gemakkelijker zien als legitiem. Universiteiten nemen bijvoorbeeld vaak een dominante rol op in kennisproductie waardoor we niet-academische kennis als minderwaardig zien.

Dimensie # 2 Waarden en visies over het voedselsysteem delen met anderen

Door in gesprek te gaan met anderen kunnen inwoners voedselvraagstukken duidelijker krijgen en op basis daarvan een onderbouwde mening vormen. Dit kunnen participatieve processen zijn georganiseerd door een overheid of middenveldorganisatie, maar ook gesprekken die bottom-up groeien.

Dimensie # 3 Actie ondernemen met impact op het voedselsysteem

Om echte verandering in hun voedselsysteem teweeg te brengen moeten inwoners weg uit de passieve consumenten rol en een evolutie doormaken naar actief burgerschap. Ze moeten in staat zijn om zelf hun relatie ten opzichte van voedsel te bepalen en problemen met betrekking tot voedsel in hun gemeenschap op te lossen. Dit kunnen ze niet zonder de juiste middelen.

Dimensie # 4 Van individuele winst naar algemeen belang

Binnen een democratisch voedselsysteem hechten burgers, overheden en bedrijven belang aan het publieke goed. Hun acties gaan verder dan enkel die handelingen waar ze zelf beter van worden.