Lezing Stad van kennis en cultuur I

Lezing Stad van kennis en cultuur I

donderdag 23 november 2017 om 19:30
Abdijkerk STAM

Onderdeel van het traject Tussen stad en campus
Spreker(s): Paul Robbrecht (Robbrecht en Daem Architecten)
Inhoudelijke reacties of vragen: michiel.dehaene@ugent.be

Deze avondsessie is een eerste lezing binnen de tweedelige reeks ‘Stad van kennis en cultuur’ en staat in het teken van de talrijke culturele instellingen in het Gentse Kunstenkwartier, een stadsdeel gelegen tussen de Bijlokesite, het Citadelpark en de Waalse Krook.

Het Gentse kunstenkwartier

Deze avondlezing staat in het teken van de talrijke instellingen die als voornaamste opdracht hebben om collecties te bewaren en publiek toegankelijk te maken. Naast de vaste waarden hebben een aantal nieuwe archieven, bibliotheken en musea zich de voorbije tien tot twintig jaar gevestigd in het Gentse stadsdeel gelegen tussen Bijloke, Citadelpark en Waalse Krook, ook wel het Kunstenkwartier genoemd.

Over de verdere ontwikkeling van dit netwerk van culturele instellingen is tot nog toe weinig of geen reflectie opgestart. Het is echter een kans om de krachten die momenteel voornamelijk apart werkzaam zijn, in de toekomst meer te laten interageren.

Om inzicht te bieden in het thema ‘Stad van kennis en cultuur’ is architect Paul Robbrecht (bureau Robbrecht en Daem architecten) wellicht een van de meest aangewezen personen. Zijn ervaring met het thema is gestoeld op verscheidene belangrijke bouwopdrachten voor bibliotheken, archieven en museale collecties, en meer in het algemeen voor culturele instellingen in België en de ons omringende landen. Voorbeelden daarvan zijn de stadsarchieven van Antwerpen in het Felixpakhuis, les Archives Municipales de Bordeaux, het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het Concertgebouw van Brugge.

Ook in het Gentse Kunstenkwartier, onderwerp van deze lezing, heeft Robbrecht enkele bijzondere projecten gerealiseerd: de restauratie van de Boekentoren en het nieuwe gebouw van het Rijksarchief in de Bagattenstraat.

Niet alleen de ruimtelijke en functionele vernieuwing van gebouwen voor collecties en cultuur, maar ook hun inpassing in een stedelijke omgeving en een publiek domein, hun verknoping met het omringende stadsweefsel en erfgoed, de vermenging met het stadsleven en de ontwikkeling van een culturele dynamiek in de stad, komen in de uiteenzetting van Robbrecht aan bod.

De lezing wordt gevolgd door een publiek debat.