Kick-off-academische werkplaats de-institutionalisering

Kick-off-academische werkplaats de-institutionalisering

vrijdag 7 oktober 2022 om 09:30
Ateliers des Tanneurs in het hart van Brussel

Onderdeel van het traject Ruimte voor zorg
Partner(s): VAPH, Universiteit Gent, Team Vlaams Bouwmeester
Inhoudelijke reacties of vragen: toon.benoot@ugent.be.

Op vrijdag 7 oktober 2022 werd de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) gelanceerd. Doel van de Werkplaats is kennis op te bouwen rond innovatieve opvattingen over en strategieën in de gehandicaptenzorg. De kick-off vond plaats in Les Ateliers des Tanneurs in Brussel, van 9.30u tot 16.30u.

Er is eensgezindheid over de opvatting dat personen met een handicap niet gezien en behandeld mogen worden als objecten van zorg en niet afgezonderd behoren te worden van de samenleving in grootschalige residentiële instituten. Het streven naar gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning in Vlaanderen is echter behoorlijk complex. Het inclusiebeleid blijkt zeer geschikt voor personen met een handicap die hun noden, behoeften en wensen kenbaar kunnen maken, rechten kunnen claimen, zelf zorg kunnen inkopen en beheren. Voor de meest kwetsbare personen met een handicap is dit evenwel niet haalbaar, en zij blijven in een residentiële, institutionele context terechtkomen. Daarom wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen en strategieën van de-institutionalisering. De Academische Werkplaats zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden.

Door het woon-, welzijns- en omgevingsbeleid vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief door te lichten, willen we de creatie van inclusieve woon- en leefomgevingen voor zorgbehoevenden mee mogelijk maken.

De kick-off op 7 oktober startte met een plenair deel, waarin werd teruggekeken op de voorgeschiedenis maar ook een vooruitblik werd geworpen op de werking van de Academische Werkplaats. Daarna werd het lerend netwerk opgestart in zes workshops. In elke workshop werd ruimte gemaakt voor dialoog en reflectie over innovatieve praktijken tussen burgers met een handicap, professionals en organisaties, architecten en stedenbouwkundigen, en beleidsmakers.

De Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Team Vlaams Bouwmeester.

Meer informatie op: ruimtevoorzorg.be