Expo Sociaal-artistiek project rond voedselhulp

Expo Sociaal-artistiek project rond voedselhulp

24/05/2022-28/05/2022
Broei vzw, Nieuwland 69, 9000 Gent

Onderdeel van het traject Voedseldemocratie
Partner(s): BMLIK, KRAS vzw, APIA, THONA
Inhoudelijke reacties of vragen: amber.steyaert@ugent.be; cleis.perezherrero@ugent.be

Tijdens deze expo zal het werk van twee studenten uit het masterproefatelier Voedseldemocratie (2022-2023) centraal staan. Het masterproefonderzoek van Cléis Perez Herrero (tevens mede organisator van de expo) en het werk van Magdalee Brunache. Je zal de foro's kunnen bewonderen die Magdalee als deel van haar masterproefonderzoek door vrijwilligers in de voedselondersteuning liet maken.

Gedurende een traject van 6 maanden bouwde het team een sociaal-artistiek project rond voedselhulp uit met ervaringsdeskundigen, kunstenaars en sociaal ondersteuners, in samenwerking met BMLIK (Beweging voor mensen met laag inkomen en kinderen), KRASvzw (Gentse netwerkorganisatie voor armoedebestrijding), APIA, THONA en het traject Voedseldemocratie van de Stadsacademie. We gingen met veel creativiteit aan de slag om onze ervaringen rond voedselhulp uit te drukken. Van poëzie en stil theater tot collages en schilderen met stellingen én veel meer.

Tijdens onze expo, bouwen we ons project graag verder uit. We nodigen de bezoekers uit om samen met ons mee te denken, te voelen én te creëren tijdens de interactieve tentoonstelling, de voordracht 'Activistische Vertalingen' en het panelgesprek met de deelnemers, de receptie & rondleiding. Er is ook kinderanimatie voorzien op woensdag en zaterdag, we zullen samen koken en eten op vrijdag en zondag.

Onze doelstellingen zijn voornamelijk dialoog stimuleren, nieuwe perspectieven openen, inzichten verwerven en bruggen bouwen : tussen vrijwilligers in het veld van voedselhulp, deelnemers, sociaal werkers, studenten en academici, en andere geïnteresseerden

Iedereen welkom, toegang is gratis! De Expo loopt van 24 tot en met 28 mei telkens van 12 tot 20 uur.