Stadsacademiesessie Voedseldemocratie 2

Stadsacademiesessie Voedseldemocratie 2

Output - Fotogalerij

Na een succesvolle bijeenkomst in juni kwamen we op 8 november 2021 voor de tweede keer samen om te verkennen wat voedseldemocratie kan betekenen in de Gentse context. Het was een co-creatieve sessie, zonder externe experts, en dus putten we wijsheid uit de groep (en die was groot!). We gingen in deze sessie dieper in op een aantal thema’s die naar boven kwamen tijdens sessie 1: 1. Beleidswerk met burgers 2. Iedereen mee 3. Verbinden rond voeding. Enkele sfeerbeelden!