Vak Duurzame Steden: Gentse voedselstrategieën rond korte keten

Vak Duurzame Steden: Gentse voedselstrategieën rond korte keten

Academiejaar 2019-2020

Onderdeel van het traject Voedseldemocratie
Docent(en): Michiel Dehaene, Thomas Block
Partner(s): Gent en Garde, Stad Gent
Inhoudelijke reacties of vragen: thomas.block@ugent.be, michiel.dehaene@ugent.be

In het vak ‘Duurzame steden’ willen we ingaan op complexe duurzaamheidsvraagstukken en die betrekking hebben op de Gentse context. Het jaarthema wisselt en in het academiejaar 2019-2020 bouwen we verder op de resultaten van voorgaand jaar. Opnieuw staat het stedelijk voedselvraagstuk centraal, maar deze keer met een focus op korte keten.

Stadslandbouw is hip. De lijst aan initiatieven, ook in Gent, is schier eindeloos. Steden geven met voedselplannen invulling aan hun klimaatdoelstellingen. Consumenten gaan op zoek naar lokaal voedsel en willen de herkomst van hun voedsel kennen. Op de boerenmarkt zoeken lokale telers naar een eerlijke prijs voor hun producten. Andere werken samen met voedselteams op zoek naar lokale afzet. Een spilvarken in het binnengebied verwerkt het GFT-afval van een huizenblok en zorgt voor mest in de moestuin. De schooltuin wil kinderen het abc van het tuinieren bijbrengen, maar ook het seizoensgebonden karakter van verschillende teelten opnieuw in beeld krijgen. Door al deze initiatieven wordt het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Vele initiatieven formuleren hun eigen doelstellingen, maar hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat mogen we wel en niet van die strategieën verwachten? Welke politieke posities gaan erachter schuil? Welke breuklijnen en contradicties tekenen zich af?

In dit vak proberen we het voedselvraagstuk in kaart te brengen alsook de centrale duurzaamheidsuitdagingen die erin vervat zijn. Vooreerst zullen de studenten vijf Gentse korteketeninitiatieven analyseren: (1) Vanier; (2) Het Boerenhof – Rabot; (3) Urban Smart Farm; (4) De Wassende Maan; en (5) Roof Food. Voortbouwend op deze kritische duurzaamheidsanalyse zullen de studenten vervolgens exploratieve scenario’s ontwikkelen rond korte keten in Gent. In functie van het schriftelijke examen worden ook individuele normatieve stellingnames voorbereid. Tijdens het tweede semester wordt ook een Stadsacademiesessie gepland.