Vak Duurzame Steden: Het stedelijk voedselvraagstuk

Vak Duurzame Steden: Het stedelijk voedselvraagstuk

Academiejaar 2018-2019

Onderdeel van het traject Voedseldemocratie
Docent(en): Michiel Dehaene, Thomas Block
Partner(s): Gent en Garde, Stad Gent
Inhoudelijke reacties of vragen: thomas.block@ugent.be, michiel.dehaene@ugent.be

In het academiejaar 2018-2019 starten Thomas Block en Michiel Dehaene, beide trekkers van de Stadsacademie, met een nieuw vak ‘Duurzame Steden’ dat onder meer in de Master Politieke Wetenschappen alsook in de Master in de Ingenieurswetenschappen Architectuur als keuzevak wordt aangeboden. Met dit vak krijgt het traject van de Stadsacademiesessies ook een vervolg in een andere vorm. Het vak moet immers dienen om verder onderwerpen te verkennen die later aan bod kunnen komen binnen masterproefateliers van de Stadsacademie.

Het vak richt zich elk jaar op een ander thema. In het academiejaar 2018-2019 is dat het Gentse voedselvraagstuk. Met ‘Gent en Garde’ speelt Gent een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een stedelijke voedselbeleid. Naar aanleiding van een contractonderzoek voor de stad (onder andere de verkennende studie naar de ontwikkeling van een voedselhub in Gent) heeft zich reeds een netwerk gevormd (zowel binnen als buiten de universiteit) dat zich met dit vraagstuk bezighoudt.

Docenten en studenten proberen het Gentse voedselvraagstuk in kaart te brengen, rekening houdend met de centrale duurzaamheidsuitdagingen die erin vervat zijn. We vertrekken niet bij de antwoorden, maar wel bij de vraag en proberen te achterhalen welke sleutelonzekerheden het vraagstuk bepalen. Uitgaand van deze analyse ontwikkelen we mogelijke toekomstscenario’s en onderbouwde strategieën die een robuuste stedelijke voedselstrategie in de Gentse regio zouden kunnen schragen.