08.05.23 Lunchtalk Community Inclusion

08.05.23 Lunchtalk Community Inclusion

maandag 8 mei 2023 om 12:00
Green Hub - Sint-Pietersnieuwstraat 31, 9000 Gent

Inhoudelijke reacties of vragen: toon.benoot@ugent.be.

Binnen de reeks van Lunchtalks van de Stadsacademie over transdisciplinair werken, organiseren we op maandag 08.05.23 de sessie “Community Inclusion. Drawing on collective and relational approaches to broaden a Rights Discourse”.

De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn urgent en complex en vragen meer, veel meer, van wetenschap dan objectieve kennis en technologische inventiviteit. In transdisciplinair onderzoek rond concrete duurzaamheidskwesties wordt een veelheid aan stemmen en perspectieven samengebracht om te werken aan antwoorden die zo breed mogelijk gedragen worden. Dit is wat de Stadsacademie beoogt. Maar ondanks de vanzelfsprekendheid die van het idee uitgaat, werkt transdisciplinariteit niet vanzelf. Hoe werk je over disciplinaire, sociale en culturele verschillen heen samen? Hoe ontstaat een geïntegreerd perspectief wanneer ieder zijn eigen kijk, en dus grip op de dingen heeft?

In deze lunchtalk zal Prof. Judith McKenzie reflecteren over de betrokkenheid van ‘de gemeenschap’ bij transdiciplinair onderzoek, en hoe dit kan bijdragen tot de betrokkenheid in de gemeenschap. Er wordt daarbij ruim tijd voorzien voor een open discussie met het publiek:

Judith McKenzie is professor in disability studies aan University of Cape Town. Zij is directeur van de onderzoekseenheid Including Disability in Education in Africa (IDEA) waar zij onderzoek leidt naar inclusief onderwijs en gemeenschapsgerichte inclusieve ontwikkeling.

Het concept van mensenrechten vormt een belangrijk fundament voor de opvatting dat onderzoek erop gericht dient te zijn om burgers te betrekken over kwesties die betrekking hebben op hun leven. Maar betrokkenheid bij kennisproductie is niet vanzelfsprekend, en al helemaal niet voor personen met complexe ondersteuningsbehoeften. Daarbij gaat het niet alleen over de het overwinnen van communicatiebarrières, maar ook om de toestand van “onvermijdelijke afhankelijkheid" te erkennen. De Afrikaanse filosofie van Ubuntu erkent de collectieve agency van mensen, en ziet individuele participatie als onlosmakelijk verbonden met de plaats van het individu in de gemeenschap.
Daaruit volgt de essentiële vraag welke rol de gemeenschap kan of dient te spelen bij kennisproductie over complexe duurzaamheidsvraagstukken, en hoe ook personen met complexe ondersteuningsbehoeften daarbij betrokken (kunnen) worden.

In deze presentatie zal Judith McKenzie enkele ideeën delen over wat inclusie van de gemeenschap in onderzoek zou kunnen inhouden. Daarbij put ze uit het ubuntu-wereldbeeld met betrekking tot 'inclusie van de gemeenschap' en uit een feministische zorgethiek met betrekking tot 'inclusie in de gemeenschap'.

PRAKTISCH
Lunch wordt voorzien.
Deze lezing gaat door in het Engels - This talk will be held in English