Masterproefatelier De erfenis van de bouwwoede en de renovatie-opgave

Masterproefatelier De erfenis van de bouwwoede en de renovatie-opgave

Output - Masterproeven

Duo-thesis van Magali Lauwers en Sien Van Nieuwenhuyse (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur).
Finding spaces for change within the re-use of the patrimony of the university of Ghent (1950-1980): a typological analysis and a reconversion strategy.

Masterproef Thibaut Boidoin (Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur).
Circulaire reconversiestrategieën voor het naoorlogse universiteitspatrimonium: de ‘Experimenteelschool’ als casus.