Masterproefatelier Circulair bouwen (2022-2023)

Masterproefatelier Circulair bouwen (2022-2023)

Output - Masterproeven

Louis De Vos (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur)
De milieu-impact van erfgoedrenovaties: in-situ hergebruik van stalen gevelelementen.

Lune Boret en Karen Steukers (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur)
Gebouw B op het UZ Gent. Een analyse van de mogelijkheden tot hergebruik van gebouwonderdelen en materialen. Ontmanteling voor hergebruik mogelijk maken door het herschrijven van het UGent typebestek.

Dries Haverbeke en Jelle Van Der Poorten (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur)
Onderzoek naar het hergebruikpotentieel van materialen uit bestaande sociale woningen aan de hand van casestudies.

Anke Frulleux en Esther Vandenbulcke (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur)
Onderzoek naar de milieu-impact bij hergebruik van keramische gevelstenen.

Deel van het traject Circulair bouwen
Deel van de onderwijsaciviteit Masterproefatelier Circulair bouwen