'Stadsacademie' session Inequality in mobility and accessibility

'Stadsacademie' session Inequality in mobility and accessibility

Thursday 25 February 2021 om 20:00
Online

Onderdeel van het traject Inequality in mobility and accessibility
Docent(en): Freke Caset (UGent), Koos Fransen (UGent/VUB), Corneel Casier (UGent), Eva Van Eenoo (VUB/Cosmpolis)

Op 25 februari 2021 vond een eerste (virtuele) Stadsacademiesessie plaats in het kader van het opstartende masterproefatelier ?Ongelijkheid in mobiliteit/bereikbaarheid?.

De doelstellingen van deze sessie waren drieledig:

? Verkennen welke problematieken ?leven? bij verschillende actoren;

? Verkennen waar zich potentieel voor inter- en transdisciplinaire overlap bevindt;

? Toewerken naar onderzoeksvragen en deze verfijnen met het oog op de oprichting van het masterproefatelier vanaf volgend academiejaar (2021-2022).