'Stadsacademie' session Inequality in mobility and accessibility

'Stadsacademie' session Inequality in mobility and accessibility

Output - Verslag

Verslag van de eerste stadsacademiesessie ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid op 25 februari 2021

Verslag-MA-Bereikbaarheid (434 KB)