Article SPACE: diversity in social housing

Article SPACE: diversity in social housing

Output - Verslag

Vanuit het traject Wonen in diversiteit schreven Luce Beeckmans, David Vrambout, Lies Hens en Thomas Block een artikel in RUIMTE (het driemaandelijks tijdschrift van de VRP Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), over de bevindingen vanuit het masterproefatelier in de Bernadettewijk. We delen graag het abstract met jullie. Het artikel verscheen in het 54e nummer van RUIMTE

Article SPACE: diversity in social housing [show-file-size file_url=""]