Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting

Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting

Output - Verslag

Vanuit het traject Wonen in diversiteit schreven Luce Beeckmans, David Vrambout, Lies Hens en Thomas Block een artikel in RUIMTE (het driemaandelijks tijdschrift van de VRP Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), over de bevindingen vanuit het masterproefatelier in de Bernadettewijk. We delen graag het abstract met jullie. Het artikel verscheen in het 54e nummer van RUIMTE

Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting [show-file-size file_url=""]