4 masterproeven geselecteerd voor Future Proef Award UGent

4 masterproeven geselecteerd voor Future Proef Award UGent

Future Proef UGent is een initiatief van Green Office Gent, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, de Directie Onderwijsaangelegenheden & de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Gent. De Future Proef Award UGent bekroont de drie duurzaamste thesissen. Die worden verkozen door een vakkundige jury die kijkt naar duurzaamheid in de brede zin van het woord: ecologisch en sociaal. We belonen onderzoek dat vernieuwend is, toegankelijk is gebracht en onze maatschappij op een positieve manier kan beïnvloeden; echt future proof dus! Daarbij stemt het publiek ook op een favoriet, die de publieksprijs zal krijgen. De uitreiking zal plaatsvinden op 12 december 2023 (publiek toegankelijk, inschrijven via deze link: https://www.ugent.be/nl/agenda/future-proef). Bij deze dus een oproep om te stemmen voor één van onze studenten, want dit jaar werden maar liefst 4 masterproeven van de Stadsacademie geselecteerd:

Magdalee Brunache uit het Masterproefatelier Voedseldemocratie met haar masterproef “Beyond food bacnks: A call for sustainable solutions to food poverty

Fien Vansevenant uit het Masterproefatelier Vernieuwing van de stadsvernieuwing met haar masterproef: “Zorgband Leie en Schelde als Zorgderij

Zara Lobst uit het Masterproefatelier Vernieuwing van de stadsvernieuwing met haar masterproef:”Self-transformation towards degrowth: emancipating ourselves to create a truly sustainable society

Lune Boret en Karen Steukers uit het Masterproetalier Circulair Bouwen met hun masterproef: “Let’s go Lego

Proficiat Lune, Karen, Zara en Fien! Congratulations Magdalee!

Ter info: Sinds dit jaar wordt de Future Proef Award naar een niveau hoger getild. De drie laureaten die door de Gentse jury geselecteerd worden stromen door naar Vlaams niveau, waar een onafhankelijke jury drie winnaars over de instellingen heen selecteert. Meer info: https://www.vlaanderen.be/future-proef-award

 

4 masterproeven geselecteerd voor Future Proef Award UGent