24.10.2023 Stadsacademiefeest

24.10.2023 Stadsacademiefeest

Er is de voorbije twee jaar opnieuw heel wat werk verzet in de Stadsacademie. Hoog tijd om dit te delen met het brede publiek. Het Stadsacademiefeest dient in de eerste plaats om de samenwerking over allerlei duurzaamheidsthema’s tussen UGent en de stad te vieren. Het is een moment om onze hele community en geïnteresseerden bij elkaar te brengen, te reflecteren op onze werking en onze lopende trajecten, en het nieuwe academiejaar feestelijk in te leiden.

In de namiddag starten we met workshops die georganiseerd worden in het kader van onze lopende en nieuwe trajecten. Er is ook een introductieworkshop voor iedereen die wilt kennismaken met de werking van de Stadsacademie.

In het plenaire gedeelte starten we met een inspirerende lezing van dr. Derek Ruez “Imaginaries of the ‘urban good’ in a plural and uneven world”. We staan stil bij onze plannen voor het komende academiejaar, en sluiten af met een receptie.

Studenten, onderzoekers, beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgers: Iedereen van harte welkom. Het evenement is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Het hele evenement (13:00-21:00) gaat door in de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, Gent.

Een uitgebreid programma met informatie over de workshops via deze bijlage

Voor vragen of informatie contacteer charlotte.prove@ugent.be

Programma

13.00-14.30  Workshopronde 1

  •  Interactieve expo rond voedselhulp (NL)

Organisatoren: APIA onder leiding van Anders Herrebaut en Cléis Perez Herrero

Georganiseerd binnen traject Voedseldemocratie

  • Hergebruik van bouwmaterialen: uitdagingen en kansen (NL)

Organisatoren: Marijke Steeman, Katrien Devos, Lune Boret, Louis De Vos, Anke Frulleux, Esther Vandenbulcke, Dries Haverbeke, Jelle Van Der Poorten & Karen Steukers (UGent)

Georganiseerd binnen traject Circulair bouwen

  • Introductie: kennismaking met de Stadsacademie (NL)

Organisatoren: Charlotte Prové & Matthias Blondia (Stadsacademie/UGent), Tom Van Nieuwenhove (Stad Gent)

 (14:30-15:00 Koffiepauze)

15.00-16.30  Workshopronde 2

  • Van altaren tot eettafels: voedsel als brug naar de toekomst van abdijen (NL)

Organisatoren: Amber Steyaert, Eline D’Haene & Joost Dessein (UGent), Doreen Gaublomme & Peter De Moor (Historische Huizen Gent)

Georganiseerd binnen traject Voedseldemocratie

  •  Sociaal-ruimtelijke stadsvernieuwing: plaats, platform, experiment (NL)

Organisatoren: Griet Roets & Michiel Dehaene (UGent), Iris Van den Abbeel & Karolien Lecoutere (Stad Gent)

Georganiseerd binnen traject Stadsvernieuwing

  • Een rechtvaardige energietransitie in Gent: naar een nieuw traject binnen de Stadsacademie? (NL)

Organisatoren: Thomas Block & Charlotte Prové (UGent/Stadsacademie) en Eline Himpe (UGent/EnerGHentIC)

  • De fricties tussen autowerende maatregelen en sociale rechtvaardigheid – Focus op het Gentse parkeerbeleid (NL)

Organisatoren: Freke Caset, Hannah Hook, & Caroline Beckers (UGent)

Georganiseerd binnen traject Ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid

(16:30-17:00 Verwelkoming + aperitief)

 17:00-18:00 Lezing Derek Ruez “Imaginaries of the ‘urban good’ in a plural and uneven world” (ENG)

In the face of the myriad, intersecting challenges of our times,  policy-makers, planners, activists, and citizens alike are seeking to make their cities better—smarter, more sustainable, more creative. This pursuit of what could be called the ‘urban good’ often involves improvements to city spaces and urban lives that would be difficult to argue against. Who wouldn’t want their city to be smarter or more sustainable, for example? Yet, critical research on these urban imaginaries and projects consistently reveals far more complicated stories about the enmeshment of state power, economic interests, and conflicting values. However, more than simply a skeptical take that would contrast an imagined good with a real agenda under the surface, this talk seeks to develop conceptual resources for understanding how imaginaries of the good come to operate in urban politics (broadly construed). Drawing on examples from research on a network of projects seeking to make cities more ‘compassionate’ places alongside, as well as recent work on the racialized politics of queer urban spaces, the talk seeks to offer a perspective from which to integrate critical attention to how power-laden formulations of the urban good come to uphold socio-spatial inequalities and hierachical differentiations, while also recognizing and reckoning with the plurality of people, values, and projects that emerge and coalesce around any imagined good.

18:00-18:15 Stadsacademie: What’s next?

 18:15-21:00 Receptie

Met catering verzorgd door Lokaal

24.10.2023 Stadsacademiefeest