13.02.23 Lunchtalk Wetenschap zonder grenzen?

13.02.23 Lunchtalk Wetenschap zonder grenzen?

Praktisch:

Maandag 13.02.2023 – 12u-14u

Lunch wordt voorzien

Locatie: Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 31, 9000 Gent

Inschrijven via info@destadsacademie.be

 

Binnen de reeks van Lunchtalks van de Stadsacademie over transdisciplinair werken, organiseren we een volgende evenement op dinsdag 13.02.23:

“Wetenschap zonder grenzen? Over in- en uitsluitingsprocessen in transdisciplinair onderzoek”

De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn urgent en complex en vragen meer, veel meer, van wetenschap dan objectieve kennis en technologische inventiviteit. In transdisciplinair onderzoek rond concrete duurzaamheidskwesties wordt een veelheid aan stemmen en perspectieven samengebracht om te werken aan antwoorden die zo breed mogelijk gedragen worden. Dit is wat de Stadsacademie beoogt. Maar ondanks de vanzelfsprekendheid die van het idee uitgaat, werkt transdisciplinariteit niet vanzelf. Hoe werk je over disciplinaire, sociale en culturele verschillen heen samen? Hoe ontstaat een geïntegreerd perspectief wanneer ieder zijn eigen kijk, en dus grip op de dingen heeft?

In deze lunchtalk zullen drie onderzoekers, elke vanuit hun perspectief en ervaring, reflecteren over in- en uitsluitingsprocessen in transdiciplinair onderzoek. Er wordt daarbij ruim tijd voorzien voor een open discussie met het publiek:

Gert Goeminne is onderzoeker wetenschaps- en technologiestudies aan UGent (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) en Universiteit Osnabrück (Ethics of Artificial Intelligence Research Group). In zijn onderzoek staat de politieke aard van wetenschap en technologie centraal. In deze lunchtalk zal Gert ingaan op het onbreekbare verbond tussen wetenschap en onwetendheid. Hoe multi-, inter- of trans- wetenschap ook is, in haar drang naar kennis krijgt ze niet alleen grip op de dingen, maar slaat ze ook altijd een gat in het eigen weten. Dat maakt wetenschap krachtig én kwetsbaar. Vandaar het belang dat we als wetenschapper blijven twijfelen én verantwoordelijkheid nemen.

Evelien Cronin is onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. De voorbije vier jaar schreef ze haar doctoraat over hoe er aan kennis en innovatie co-productie wordt gedaan in de landbouw- en plattelandsontwikkelingssector in Europa. De focus lag daarbij grotendeels op transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten, gefinancierd via Europese subsidiekanalen, waarbij organisaties en individuen met verschillende professionele achtergronden samenwerken. Evelien zal voornamelijk reflecteren over hoe de manier waarop zulke projecten momenteel worden opgezet bepaalde types maatschappelijke actoren voordeel geven over anderen en wat dat dan betekent voor hun samenwerkingsproces en de uitkomsten daarvan.

Batist Acke is sinds september parlementair medewerker voor de PVDA-fractie in het Vlaams parlement. Dit voorjaar schreef hij als master politieke wetenschappen een masterproef over de transdisciplinaire werking van de Gentse Stadsacademie. Als student ging hij in gesprek met andere studenten, academici, stadsambtenaren en sociale actoren over hun ervaring in het samenwerken met de stadsacademie rond lokale duurzaamheidsvraagstukken. Voor de lunchtalk zal Batist voornamelijk ingaan op de rol die de Stadsacademie speelt en kan spelen op het lokale, stedelijke niveau en op welke manier de Stadsacademie haar transdisciplinaire werking concreet invult.

13.02.23 Lunchtalk Wetenschap zonder grenzen?