Paneldebat Stadsacademiefeest

Paneldebat Stadsacademiefeest

Tuesday 24 October 2023 om 15:00
Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, Gent

Onderdeel van het traject Inequality in mobility and accessibility
Spreker(s): Saskia Opdebeeck (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent), Mieke Nolf (burgerbeweging Veilig 9040), Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen), Dirk Billiet (vzw Mobar), Caroline Gillaerts (Beleidsmedewerker Straatparkeren)

Paneldebat ?De fricties tussen autowerende maatregelen en sociale rechtvaardigheid ? Focus op het Gentse parkeerbeleid?

Tijdens het Stadsacademiefeest op 24.10.2023 in de Gentse Sint-Pietersabdij stonden een reeks van prikkelende workshops, voorstellingen, debatten en nadenkmomenten op het programma. Met het traject ?Ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid? legden wij deze keer de focus op sociale rechtvaardigheid in het Gentse parkeerbeleid: in welke mate en hoe zijn beiden verzoenbaar en waar liggen de grootste struikelblokken? Vier panelleden, met elk hun eigen visie en verhaal, vervoegden het debat: Saskia Opdebeeck (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent), Mieke Nolf (burgerbeweging Veilig 9040), Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen) en Dirk Billiet (vzw Mobar). Caroline Gillaerts (Beleidsmedewerker Straatparkeren) gaf het startschot met een inleiding over het huidige Gentse parkeerbeleid en hun toekomstige visie.

Tijdens dit anderhalf uur durende debat werd er eerst en vooral nagedacht over wat we nu juist kunnen verstaan onder sociale rechtvaardigheid in mobiliteit. Dit leidde ons tot de hamvraag van het paneldebat: kunnen sociale rechtvaardigheid en parkeerbeleid samen gaan, en hoe staat Stad Gent hierin? We sloten af met wat de rol van participatie en inspraak kan zijn in het Gentse parkeerbeleid.

Een boeiende debatronde waarbij er helaas tijd te kort kwam, maar waarbij er op een constructieve wijze naar ieders visie werd geluisterd. We bedanken graag nogmaals alle aanwezigen en de panelleden in het bijzonder voor het waarmaken van deze toffe namiddag!