Lunchtalk #1 Nils Stockmann: about the interface between global ambition and local challenges

Lunchtalk #1 Nils Stockmann: about the interface between global ambition and local challenges

Wednesday 30 March 2022 om 12:30
Green Hub, building UFO

Onderdeel van het traject Inequality in mobility and accessibility
Spreker(s): Nils Stockmann (Universität Münster), in reflectie met Patrick Auwerx (Mobiel21 ), Kris Helincks (Stad Gent ) en Esther De Reys (Autodelen.net)
Docent(en): Freke Caset, Koos Fransen, Corneel Casier, Hannah Hook, Lennert Verhulst, Eva Van Eenoo

Lunch Talk (in English) met:
Nils Stockmann (Universität Münster),
in reflectie met Patrick Auwerx (Mobiel21), Kris Helincks (Stad Gent) en Esther De Reys (Autodelen.net)

De Gentse mobiliteitstransitie: Over het snijvlak tussen globale ambitie en lokale uitdagingen
Navigating Ghent?s mobility transition between global aspirations and local challenges

In deze lunch talk maakt politieke wetenschapper Nils Stockmann de balans op van enkele spraakmakende Gentse mobiliteitsinnovaties die op lokale schaal voor controverse zorgen, terwijl ze vanuit internationaal oogpunt luid toegejuicht worden. Vertrekkende vanuit de cases van het circulatieplan en de lage emissiezone presenteert Nils de resultaten van zijn sociaalwetenschappelijk onderzoek naar deze verschillende schaalniveaus van beleidsvoering en hoe deze elkaar ontmoeten en beïnvloeden in de gedeelde ambitie om richting een duurzaam stedelijke mobiliteitssysteem te evolueren. Meer specifiek zal hij inzoomen op het discours en de normen achter de Gentse mobiliteitstransitie en zal hij deze bespreken in het licht van wat op Europees niveau beweegt, met als belangrijkste tendens de Europese Green Deal en de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De inzichten uit dit onderzoek zullen nadien worden afgetoetst en bediscussieerd met de deelnemers aan het gemodereerd panelgesprek en het publiek.

Deze lunch talk is de eerste in een reeks gesprekken die georganiseerd worden binnen het Stadsacademie traject ?Ongelijkheid in mobiliteit/bereikbaarheid?. Noteer alvast ook:

Woe 20.04.22: Eva Van Eenoo (Vrije Universiteit Brussel) ?Autogebruik in Gent: van reële nood tot handige luxe'
Woe 18.05.22: 'Experimenteren voor leefbare straten' - Hoe onze stad leefbaarder maken door onze straten op een nieuwe manier vorm te geven en tegelijkertijd rekening houden met ieders behoeften? Voorbeelden uit Gent, Brussel en Leuven
Graag hier registreren

PS: een lunchtalk zou geen lunchtalk zijn zonder 'lunch'; er zal gratis soep worden aangeboden!