Lunchtalk #3 The word to master's students!

Lunchtalk #3 The word to master's students!

Tuesday 14 June 2022 om 12:30
Green Hub, UFO building (entrance at street level, on the large outside staircase (Vooruit side)) Sint-Pietersnieuwstraat 33

Onderdeel van het traject Inequality in mobility and accessibility
Spreker(s): Moïra D'homme (Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research), Febe Rimbert (Ingenieurswetenschappen en architectuur, afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur)
Substantive responses or questions: hannah.hook@ugent.be

In deze derde lunchtalk geven we het woord aan twee masterstudenten:

Moïra D'homme (Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research). The title of her master's thesis: Pedestrian models to evaluate accessibility in urban areas.

Pedestrian mobility is becoming increasingly important because of a modal shift primarily caused by climate change. Therefore, it must be questioned whether the current theoretical knowledge and practical policies are enough to ensure a high standard of pedestrian accessibility in urban areas, especially for people with reduced mobility. Via simulated street experiments in Vissim (with Viswalk), travel times for numerous scenarios are analyzed to discover how accessibility can be evaluated via a pedestrian simulation model.

Moïra is currently finishing her master's degree in Industrial Engineering and Operations Research at UGent. She previously obtained a bachelor of science degree in Electromechanical Engineering. Her topics of interest for research are Transport & Mobility, and Supply Chain Engineering.

Febe Rimbert (Stadsontwerp en architectuur (ManaBa)). De titel van haar masterthesis luidt: Publieke ruimte-experimenten in de twintigste eeuwse gordel van Gent: een experiment voor de ?Brokkelbrug?.

In deze masterproef wordt de rol van publieke ruimte-experimenten onderzocht. Op basis van bestaande literatuur rond het onderwerp en het analyseren van het status quo wordt er geprobeerd precies te benoemen wat publieke ruimte-experimenten juist zijn en waarin het experiment exact zit. Het belang van onderzoek en aandacht omtrent dit onderwerp wordt aangekaart. Verder wordt onder de loep genomen waarom experimenteren in de 20ste eeuwse gordel zo nuttig en noodzakelijk is.

In het tweede deel werd de case van de ?Brokkelbrug?, waarrond deze masterproef zal werken, geïntroduceerd. De context, geschiedenis en specifieke problematiek wordt onder de loep genomen. Nadien wordt het thema van de publieke ruimte-experimenten verbonden met de case. Hieruit blijkt dat een specifiek soort experiment zich opdringt in de case van de Brokkelbrug.

Het derde deel presenteert de contouren van een experimenteel dossier rond de Brokkelbrug. De Brokkelbrug is de aanleiding voor de beschrijving van een experiment dat exemplarisch is voor een nieuwe generatie publieke ruimte-experimenten. Het experiment opent een relationele ruimte waarin de betrokkenheid van lokale actoren op dit bovenlokaal dossier kan vergroten en kan bijdragen aan een politiek proces, waarin de wenselijke transformatie van de Brokkelbrug kan worden verkend.

Febe Rimbert is 2e master student ingenieurswetenschappen en architectuur, afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur. Hierin kan ze haar interesses in menselijke interacties binnen de publieke ruimte onderzoeken en vormgeven. Voor haar masterproef koos ze dan ook een onderwerp met een voldoende groot aandeel sociaal-ruimtelijke moeilijk- en mogelijkheden.

Na hun uiteenzetting is er uiteraard ruimte voor vragen en debat. Bedankt aan allen die erbij waren!
Een kort fotoverslag vind je hier .

Deze lunch talk is deel van een reeks gesprekken die georganiseerd worden binnen het Stadsacademie-traject Inequality in mobility and accessibility