What do partners gain from cooperation with the 'Stadsacademie'?

What do partners gain from cooperation with the 'Stadsacademie'?

Output - Verslag

Directorate of Buildings and Facility Management of Ghent University has been an enthusiastic partner in the circular construction process for several years. We asked colleague Benedicht De Baets of Directorate of Buildings and Facilities Management of UGent if they wanted to share experiences with the 'Stadsacademie'

?De wisselwerking tussen de studenten van het masterproefatelier Circulair bouwen en DGFB was een positieve ervaring. De studenten kwamen met heel concrete vragen. Dit leerde ons dat we nog maar weinig circulair aan het bouwen zijn, en dat er geen overzicht bestond van de beperkte circulaire ingrepen die wel reeds uitgevoerd werden. Om de studenten een overzicht te bezorgen, werden alle projectleiders aangeschreven. Dit zorgde niet alleen voor een kort overzicht, maar werkte ook sensibiliserend. Voor het project Paddenhoek waren we al aan het nadenken over de implementatie van circulaire principes die we zouden toepassen. Het brainstormen met de studenten, heeft er zeker toe bijgedragen dat meer circulaire principes opgenomen werden in het project. De studenten hebben ook een stappenplan uitgewerkt om bouwprojecten circulair aan te pakken. Voor toekomstige projecten zal dit stappenplan, flexibel toegepast naargelang het type project en de samenwerkingsverbanden, een concreet werkmiddel zijn. Het feit dat verschillende disciplines betrokken waren in het masterproefatelier Circulair bouwen, heeft onze blik op circulariteit verruimd. Het doet dromen over overkoepelende sociale en economische meerwaarde die bouwprojecten zouden kunnen betekenen. Hoe dit te concretiseren is nog niet duidelijk, maar elke realisatie begint wellicht met een droom? ? Photo: (c) B2Ai architects
Deel van het traject Circular construction