Ruimte voor zorg: Reflectie- en inspiratiekader de-institutionalisering

Ruimte voor zorg: Reflectie- en inspiratiekader de-institutionalisering

Output - Rapport

Vandaag de dag is de-institutionalisering een sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk voor personen met een handicap in Vlaanderen. De invulling van het begrip de-institutionalisering is echter een heet hangijzer, zowel op Vlaams als op internationaal niveau. Bijgevolg gaat dit onderzoek allereerst in op de dominante opvattingen en strategieën inzake de-institutionalisering, en hoe deze historisch zijn gegroeid. Aan de hand van vignetten, en interviews met verschillende zorgaanbieders en belangenorganisaties, focust dit onderzoek vervolgens op (mogelijkheden tot) sociaal-ruimtelijke innovatie op het terrein inzake de-institutionalisering, en de uitdagingen en complexiteiten die hierbij komen kijken. Tot slot worden vier werven toegelicht, die onder meer zorgaanbieders toelaten om te reflecteren en zich te positioneren in relatie tot ontwikkelingen inzake de-institutionalisering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het VAPH, onder promotorschap van prof. dr. Griet Roets en prof. Dr. Rudi Roose.

Onderzoeksrapport_Ruimte voor zorg_Reflectie- en inspiratiekader de-institutionalisering (VAPH) (2 MB)