Master workshop Deinstitutionalisation of residential care environments

Master workshop Deinstitutionalisation of residential care environments

Academic year 2022-2023

Onderdeel van het traject Room for care
Partner(s): VAPH, Universiteit Gent, Team Vlaams bouwmeester
Substantive responses or questions: toon.benoot@ugent.be

De-institutionalisering wordt internationaal gekaderd als hefboom voor de realisatie van de rechten van personen met een handicap, en fungeert als sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk in Vlaanderen. Niettemin is de invulling van het begrip de-institutionalisering zowel in internationale als Vlaamse kringen gecontesteerd. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen en strategieën van de-institutionalisering. De Academische Werkplaats zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden. Een
sociaal-ruimtelijk perspectief stuurt de transformatie aan van de zorg naar inclusieve woon- en leefomgevingen via een verknoping van woon-, welzijns- en omgevingsbeleid.