Master pilot workshop Living in diversity. Case Water sports course

Master pilot workshop Living in diversity. Case Water sports course

Output - Masterproeven

Nathalie Casteels (Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning).
Diversiteit in Sociale Huisvesting: Stadsvernieuwing vs. Stadsontwikkeling. Stadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (Case Watersportbaan).

Jorik De Wilde (Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning).
Diversiteit in Sociale Huisvesting: op zoek naar scenario’s voor aanbodsverbreding en samenwerkingstrategieën op stedelijke schaal. Lore Stuyck (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur).
Diversiteit in sociale huisvesting: Renovaties als kans om sociaal te verduurzamen. Ismahen Gazdallah (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur).
Diversiteit in sociale huisvesting: ontwikkelen van nieuwe ontwerpprincipes voor sociale woningen vanuit een onderzoek naar home-making processen bij bewoners met een migratie-achtergrond. Fien Bourgeois (Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur).
Diversiteit in Sociale Huisvesting: Een onderzoek naar nieuwe ontwerpstrategieën voor de publieke ruimte in modernistische sociale woningbouwprojecten. Een vergelijking tussen Gent (Watersportbaan) en Milaan (Gratosoglio). Lara Vervaet (Politieke Wetenschappen: afstudeerrichting Nationale Politiek).
Diversiteit in sociale huisvesting: discoursen rond sociale mix. Een analysie over de wijk Nieuw Gent. Siebe Duthoit (Master of Science in de Geografie).
“Want wonen is niet enkel een kwestie van een dak boven uw hoofd te hebben”. Ervaring van bewoners bij gedwongen verhuis in de sociale huisvesting. De case van Saturnus, Nieuw Gent.