Research project Developing an innovative housing programme for vulnerable refugees in the housing market

Research project Developing an innovative housing programme for vulnerable refugees in the housing market

juni 2018-december 2020

Onderdeel van het traject Living in diversity
Partner(s): Luce Beeckmans (UGent), Jonas De Maeyer (Endeavour)
Substantive responses or questions: luce.beeckmans@ugent.be

HEIM (coördinatie Luce Beeckmans/UGent en Jonas De Maeyer/Endeavour), een collectief dat werkt rond nieuwe vormen van samenwonen in diversiteit, ontwikkelt momenteel voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen een innovatief woonprogramma voor vluchtelingen en kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt. Het uitgestippelde traject omvat onder meer 6 interactieve workshops waarop met mensen uit verschillende sectoren wordt gediscussieerd, zoals overheidsactoren, middenveldspelers, vrijwilligerswerkingen en burgerinitiatieven, maar ook architecten en planners, mensen die actief zijn in stedenbouw, huisvesting en opvang en vluchtelingen zelf. Met de input uit de workshops en uit een verregaande inventarisatie van belangrijke projecten uit binnen- en buitenland, wil HEIM uiteindelijk tot een aantal breed gedragen voorkeursscenario?s voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen komen.