Masterproefatelier Agroecological urbanism ? Future heritage

Masterproefatelier Agroecological urbanism ? Future heritage

Academic year 2022-2023

Onderdeel van het traject Place for agriculture urban periphery
Docent(en): Michiel Dehaene, Jeroen Adam, Hans Vandermaelen
Student(en): Fien Vansevenant (stedenbouw en ruimtelijke planning), Glenn Willems (stedenbouw en ruimtelijke Planning), Olaf Bossaer (architectuur), Leander Meex (architectuur), Bavo Detremmerie (conflict and development)
Partner(s): ILVO (instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek)
Substantive responses or questions: michiel.dehaene@ugent.be

In dit masterproefatelier focussen we opnieuw op de landbouwgrond in bezit van het OCMW van Gent. Ondertussen werd via het doctoraatsonderzoek (UGent/ILVO) van Hans Vandermaelen dit OCMW bezit gedetailleerd in kaart gebracht en aan een grondige analyse onderworpen. Ook op het niveau van de stad is ondertussen veel gebeurd. De stad kondigde een moratorium af op de verkoop van landbouwgrond in de randgemeentes en werkt aan een visie op landbouw. In dit atelier willen we aansluiten op deze dynamiek en de discussie verleggen van de analyse van het bestaande aanbod en het voorbehoud bij de verkoopstrategie naar een het debat over de rol van publieke grond binnen een toekomstgerichte visie op landbouw.