Stadsacademiesessie sociaal-rechtvaardige energietransitie

Stadsacademiesessie sociaal-rechtvaardige energietransitie

Tuesday 28 May 2024 om 10:00
Green Hub (Campus UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33

Substantive responses or questions: thomas.block@ugent.be, charlotte.prove@ugent.be

Volgend academiejaar starten we in de Stadsacademie i.s.m. EnerGhentIC met een nieuw traject: ?sociaal-rechtvaardige energietransitie in Gent?. In dit traject gaan we ook via een masterproefatelier met een team van studenten, onderzoekers, lesgevers en stedelijke actoren volgend vraagstuk verkennen: hoe kan de (Gentse) energietransitie eerlijk, rechtvaardig en inclusief verlopen? Uiteraard is dit een heel breed vraagstuk waarbij verschillende soorten expertise en verschillende disciplines betrokken moeten en kunnen worden. Voor het masterproefatelier hebben we al een prachtig interdisciplinair academisch team (o.a. burgerlijk ingenieurswetenschappen, economie, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, bestuurskunde, architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, ?) en toonden ook vele andere stedelijke actoren (beleidsmakers, middenveldorganisaties, coöperatieven, etc.) een grote bereidheid om in dit collectieve traject te stappen.

Tijdens het Stadsacademiefeest in de Sint-Pietersabdij op 24 oktober 2023 hebben we een eerste workshop georganiseerd over dit nieuwe traject. De voorbije maanden waren we voornamelijk gefocust op het engageren van UGent-actoren in het masterproefatelier. Nu we een mooi inter- en transdisciplinair team van geïnteresseerden hebben gevormd (dat nog steeds kan worden uitgebreid), organiseren we op dinsdag 28 mei een Stadsacademiesessie om het masterproefatelier met een brede groep medewerkers van stad Gent, UGent-medewerkers, maar ook andere maatschappelijke actoren en externe kennispartners verder vorm en inhoud te geven. Tijdens deze sessie willen we de complexiteit van het thema verder verkennen, mogelijke onderzoeksvragen voorleggen, en op zoek gaan naar een gemeenschappelijke omschrijving van de kwestie (i.c. het bepalen van mogelijke cases en een overkoepelende onderzoeksvraag). We gaan met andere woorden op zoek een ?shared matter of concern?, zodat we wederzijds engagement en betrokkenheid van verschillende partijen kunnen realiseren.

PROGRAMMA
? 10.00-10.20
Introductie Stadsacademie en masterproefatelier ?sociaal-rechtvaardige energietransitie in Gent? (Thomas Block & Charlotte Prové)

? 10.20-11.00
Pitches van ingediende masterproefonderwerpen en/of betrokken expertise met o.a. Tim Devos en Lena Verlooy (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning), Peter Conradie (Onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologie (mict)), Hannelore Scheipers i.s.m. Arnold Janssens en Eline Himpe (EnerGhentIC, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw), Thomas Block i.s.m. Gert Goeminne (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling), Nathan Vandenbossche i.s.m. Peter Vanden Abeele en Anne Kockelkorn (vakgroep Stedenbouw en Ruimtelijke Planning), Evi Van Dorsselaer (Vakgroep Bestuurskunde en publiek management), ?

? 11.00-12.00
Verkennen mogelijke cases (Moderatie: Thomas Block & Charlotte Prové)

? 12.00-13.00
Lunch (optioneel)

Practical
- Inschrijven kan via deze link
- De sessie gaat door in het Nederlands
- Dinsdag 28 mei, 10-12u
- Locatie: Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 33 (UFO-gebouw)
- Willen jullie ons een handje helpen door deze uitnodiging te verspreiden binnen jullie netwerk a.u.b.?
- Laat ons zeker weten als er vragen zijn over onze werking of over dit traject!