Stadsacademiesessie Landbouw en natuur in de grootstedelijke rand rond Gent

Stadsacademiesessie Landbouw en natuur in de grootstedelijke rand rond Gent

dinsdag 22 februari 2022
Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 31

Onderdeel van het traject Place for agriculture urban periphery
Substantive responses or questions: info@destadsacademie.be

De masterproef studenten van het atelier ?kansen voor samenwerking tussen stad, landbouw en natuur? organiseerden op 22 februari 2022 een stadsacademiesessie over ?Landbouw en natuur in de grootstedelijke rand rond Gent?. Tijdens die sessies werden de 4 masterproeftrajecten voorgesteld en werd vervolgens gedebatteerd over het concept natuurverveweving, de huidige relatie tussen landbouw en natuur, en mogelijke toekomstige modellen van samenwerking.
Dank aan alle deelnemers van deze druk bijgewoonde sessie!