'Stadsacademie' session on citizens, involvement and food policy

'Stadsacademie' session on citizens, involvement and food policy

Monday 8 November 2021 om 12:00
Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 31

Onderdeel van het traject Food Democracy
Docent(en): Amber Steyaert, Joost Dessein
Substantive responses or questions: amber.steyaert@ugent.be

Na een succesvolle bijeenkomst in juni kwamen we op 8 november 2021 voor de tweede keer samen om te verkennen wat voedseldemocratie kan betekenen in de Gentse context. Het was een co-creatieve sessie, zonder externe experts, en dus putten we wijsheid uit de groep (en die was groot!). We gingen in deze sessie dieper in op een aantal thema?s die naar boven kwamen tijdens sessie 1:

1. Beleidswerk met burgers
2. Iedereen mee
3. Verbinden rond voeding

Programma

12u00-13u00: Kennismaking bij een fijne, kleurrijke en gevulde lunch voorzien door Lokaal.
13u00-14u00: Gezamenlijke verkenning van bestaande initiatieven
14u00-14u30: Stellingenspel rond belang van participatie
14u30:15u30: Brainstorm: waar willen we naar toe met deze thema?s en welke rol kan dit traject hierin spelen?
15u30:16u00: Afsluiter en volgende stappen

Hieronder een verslag en enkele foto's van de sessie!