Stadsacademie op toer (1)

Stadsacademie op toer (1)

Wednesday 12 June 2024 om 12:00
Leeszaal Dunant Academie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

Onderdeel van het traject Room for care
Substantive responses or questions: griet.roets@ugent.be

De Stadsacademie gaat op verplaatsing. We trekken langsheen verschillende faculteiten van UGent om de Stadsacademie voor te stellen en mogelijke samenwerkingen te verkennen.

Voor de eerste editie op woensdag 12 juni slaan we onze tenten (met inhoud én catering) op bij de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (@Leeszaal Dunant Academie, FPPW, Henri Dunantlaan 2). Komt dat zien!

We lichten het opzet en de inzet van de Stadsacademie toe. Als Interdisciplinair Consortium (IDC) gaan we aan de slag met complexe stedelijke vraagstukken van en in de stad Gent, in onderwijs en onderzoek, dwars door verschillende kennisdomeinen. De kwesties en kennis halen we op uit concrete cases op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Een van die vraagstukken is: hoe maken we ruimte voor zorg? In het traject ?ruimte voor zorg?, worden verscheidene concrete vragen behandeld, zoals: hoe kan de- institutionalisering van zorg zich vertalen in de stedelijke context, en wat als we woonzorgomgevingen in de toekomst niet langer zien als enclaves in de stad of stadsrand?
We nemen jullie mee in de coulissen ? of onder de motorkap ? van de zoektocht om diepgang te maken in het inter- en transdisciplinair werken. Wat zijn de uitdagingen en aandachtspunten, en hoe bei?nvloedt het onderzoekers, studenten, zorgaanbieders, professionals en beleidsmakers in hun denk- en handelingswijzes? Welke impact kunnen dergelijke trajecten hebben op de stad die ons omringt?

Iedereen is welkom, maar deze toelichting is in het bijzonder bedoeld voor onderzoekers en docenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen die interesse hebben in transdisciplinair werken, die kennis willen maken met de Stadsacademie, of die de Stadsacademie al kennen maar meer willen weten over het traject ?Ruimte voor Zorg?.

Programma

12.00-12.30
Verwelkoming en Intro Stadsacademie

Charlotte Prove? en Matthias Blondia (UGent, IDC Stadsacademie)

12.30-12.50
Lunch + Toelichting Traject Ruimte voor zorg
Griet Roets en Toon Benoot (UGent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek)

12.50-13.30
Actieonderzoek en masterproefatelier herontwikkeling van woonzorgomgevingen
Els Vervloesem (Els Vervloesem EV ontwerp- en onderzoekspraktijk) en Carmen Van Maercke (fallow ? partner ir. Architect and landscape architect)
Githa Praet, Marleen Paelinck en Gert-Jan Andries (Zorgband Leie-Schelde)
Laurine Bourgonjon (UGent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek)

13.30-13.50
Ruimte voor vragen en gesprek

13.50-14.00
Afsluitend woord

Ann Buysse (Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, IDC Psync, UGent)

14.00 - ....
Napraten met koffie en bokkenpootjes