'Stadsacademie' session Public (agricultural) land

'Stadsacademie' session Public (agricultural) land

Tuesday 23 February 2021 om 20:00
Online

Onderdeel van het traject Place for agriculture urban periphery
Spreker(s): Hans Vandermaelen, Koen DHoore, Lotte Stoops, Tim Soens
Docent(en): Esther Beeckaert, Hans Vandermaelen
Substantive responses or questions: Hans.Vandermaelen@UGent.be en Esther.Beeckaert@UGent.be

Aan de Gentse stadsacademie loopt dit academiejaar een masterproefatelier rond het thema publieke (landbouw)grond. Op dinsdagavond 23 februari organiseerden we een eerste publiek (online) evenement. We presenteerden die avond voor het eerst ons kaartmateriaal van de OCMW-gronden van de stad Gent. We gaven enkele experten het woord om een aantal reflecties bij het kaartmateriaal te delen. Hans Vandermaelen (UGent/ILVO) deed dat vanuit een ruimtelijk en stedelijk perspectief, Tim Soens (UA) vanuit een historisch perspectief, Koen Dhoore (Landwijzer) vanuit een landbouwkundig perspectief, en Lotte Stoops (gemeenteraadslid Brussel) vanuit een bestuurlijk perspectief. Na de reflecties volgde er een debat, op basis van vragen uit het publiek, onder de moderatie van Jeroen Adam (ILVO/UGent).